5 วิธีลดโลกร้อน

reduce global warming

สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้กระจายความเสียหายไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วโลก 

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเกิดจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันทั้งนั้น   มีการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อทำไร่  ขยะส่วนมากเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายทำลายยาก  และเมื่อทำลายแล้วสารเคมีก็ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ  ทำให้ระดับอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ   ส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย

 

reduce global warming

 

เพื่อเป็นการลดภาระระดับโลก  ไม่มีเวลาแล้วที่เราจะมัวลังเลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จากนี้เราทุกคนต้องหันมาร่วมมือกัน  คนละเล็กละน้อย  เริ่มจากที่ตัวคุณ  ที่บ้านของคุณ  ที่ทำงานของคุณ  ก่อนก็ได้  เราไปดูสิว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือ

 

reduce global warming

 

1.ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

คงสงสัยว่าการประหยัดน้ำประหยัดไฟ  ช่วยอะไรได้บ้าง  เราต้องดูไปถึงขั้นตอนของกระบวนการผลิตเช่น  การผลิตน้ำสะอาดก่อนจะส่งไปยังบ้านเรือนนั้น ต้องผ่านการผลิต  การบำบัด ให้น้ำสามารถนำมาใช้อุปโภค บริโภคได้  ซึ่งเพื่อนๆ คงไม่รู้ว่าขั้นตอนนั้นๆ ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

 

reduce global warming

 

2.ใช้แล้วใช้ซ้ำหรือการรีไซเคิล

เมื่อเรานำของกลับมาใช้ซ้ำ  ไม่ว่าจะเป็น  เสื้อผ้า  หนังสือ  เฟอร์นิเจอร์  หรือการนำของเหล่านี้มาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นของใช้อื่น  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้อีก  นอกจากจะช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตและการขนส่ง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดมลภาวะนั่นเอง

 

reduce global warming

 

3.ลดการใช้ถุงและขยะพลาสติก

แม้ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่สะดวก  ราคาไม่แพง  หาซื้อง่าย  แต่ทุกคนก็รู้ว่าถุงพลาสติกเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน  เนื่องจากทำลายยาก  ระยะเวลาในการย่อยสลายก็นานกว่า 450 ปี  หากจะเผาทำลายก็จะทำให้เกิดสารพิษล่องลอยขึ้นไปในอากาศอีก  ปัจจุบันในทะเลยังมีสัตว์ต้องตายเพราะขยะพลาสติกนี้ด้วย  ดังนั้นหากเพื่อนๆ เริ่มที่จะใช้ถุงผ้า  กล่องอาหาร  ในทุกๆวันก็จ่ะช่วยลดโลกร้อนได้มากเลยทีเดียว

 

reduce global warming

 

4.ปลูกต้นไม้

เนื่องจากในปัจจุบันมีการตัดไม้ทำลายป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์เพื่อประกอบธุรกิจกันอย่างมาก  และบางส่วนยังทำไร่  สวน ที่เป็นพืชล้มลุก  ทำให้ต้นไม้ยืนต้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวและทำหน้าที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนออกจากอากาศ  และช่วยรักษาสภาพอากาศให้คงที่  เราสามารถช่วยกันได้ด้วยการปลูกทดแทน  โดยอาจเริ่มจากการปลูกภายในบริเวณบ้านของเราก่อน  ขยับมาที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านหรือชุมชน  หรือจะไปช่วยกันปลูกป่าชายเลนตามโครงการต่างๆ ก็ได้  เดี๋ยวนี้มีโครงการจากรัฐมากมายหลายโครงการ  หลายพื้นที่เลยทีเดียว

 

reduce global warming

 

5.สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

พลังงานสะอาดได้จาก  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  ทั้ง 2 สิ่งนี้ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นธรรมชาติที่สุด  กระบวนการผลิตปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยสิ้นเชิง  ดังนั้นคุณเลือกดูตามความเหมาะสมของลักษณะบ้านของคุณหากคุณติดตั้งแผงโซล่าเซลล์  เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์  คุณก็จะประหยัดเงินค่าไฟฟ้าในกระเป๋าได้อีกทางหนึ่งด้วยนะ

 

reduce global warming

 

หากวันนี้เราช่วยกันทำตามวิธีลดโลกร้อนให้เป็นประจำทุกวัน  ก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนลงได้ดังนั้นเมื่อคุณเริ่มจากตัวคุณเองในวันนี้  และชักชวนให้คนในครอบครัว  เพื่อนๆ ที่ทำงาน  มองเห็นปัญหาเหมือนคุณ  ก็ช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นและเผลอๆ อาจกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นก็ได้

การเริ่มต้นเริ่มทำจากสิ่งรอบตัว  เริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อน  ซึ่งเราสามารถทำได้เองทุกวัน  แล้วค่อยๆพัฒนาไปเป็นครอบครัว  ชุมชน  เมื่อทุกคนในชุมชนมีความคิดที่ตรงกันก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น  และยังทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นด้วย