5อันดับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติ  มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  โดยที่เราไม่สามารถรับรู้ล่วงหน้าได้เลย  ในการเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้ง  ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต เสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก  เรามาดูภัยพิบัติธรรมชาติที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นประวัติศาสตร์โลกว่ามีอะไรบ้างที่เราอาจลืมไปแล้ว