แนะนำอาชีพนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม Environmental-Analyst

อาชีพนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Environmental Analys หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน หรือได้ยินมาเพียงแบบผิวเผิน วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจในอาชีพนี้กัน อาชีพนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พวกเขาทำหน้าที่ปฏิบัติงานในขั้นต้นซึ่ง

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีทั้งการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือบางครั้งก็มีการปฏิบัติหลายอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย , แผนงาน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานอันมีคุณภาพ โดยมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คอยให้คำปรึกษา, แนะนำ ,รวมทั้งเผยแพร่ให้มีการป้องกันและดำเนินงานรักษาในการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้การตรวจสอบ วิเคราะห์ผลและทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการพัฒนาประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากภาครัฐหรือภาคเอกชน

ลักษณะงานที่ทำ

  • ตรวจสอบสภาพแวดล้อม พร้อมรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา การตรวจสอบ เช่น การสำรวจ , การเก็บรวบรวมข้อมูล , การศึกษา , การวิเคราะห์-วิจัย อันเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัว เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ , การตรวจสอบคุณภาพอากาศ , ปัญหาเสียง , ปัญหาสารพิษที่กำลังรั่วไหล เป็นต้น
  • ตรวจสอบ พร้อมวิเคราะห์รายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากโครงการพัฒนาจากกสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลกระทบที่ได้มาจากการคมนาคมและการขนส่ง , ผลกระทบทางด้านพลังงาน, ผลกระทบจากภาคเกษตรกรรม , ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผลกระทบอันส่งผลต่อพนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงและแก้ไขอย่างรวดเร็ว โดยอาจเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไปแล้ว เป็นการป้องกันเพื่อให้มีการดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ
  • ค้นหาสาเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือเกิดความรำคาญภายในชุมชน รวมทั้งวินิจฉัยข้อเท็จจริง เพื่อหาทางป้องกัน – แก้ไข ในกรณีพบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น น้ำในคลองเน่าเสีย , เกิดเสียงรบกวนอยู่บ่อยครั้ง , ฝุ่นควันฟุ้งกระจาย , มีกลิ่นเหม็นโชยตลอดเวลา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับ รวมทั้งการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประกอบธุรกิจที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม , ช่วยวางแผนวิธีกำจัดของเสียต่าง ๆ จากโรงงาน เป็นต้น

ความก้าวหน้าในการทำงาน

นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม มีโอกาสในการก้าวหน้าสูง เนื่องจากทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างสูง โดยถ้าเข้าปฏิบัติงานในภาครัฐเมื่อสะสมประสบการณ์มาในระยะเวลาหนึ่ง บวกกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ก็จะทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามลำดับขั้น จนกระทั่งถึงระดับผู้อำนวยการเลยทีเดียว ส่วนในภาคเอกชน ผู้มีความสามารถอันโดดเด่น จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นจนถึงระดับผู้จัดการ , ที่ปรึกษา ,ผู้อำนวยการ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยต่างๆก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารขององค์กรนั้นๆด้วย

สภาพการจ้างงาน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การเข้าทำงานกับภาครัฐจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาในอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 6,360 บาท ในส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางภาคเอกชนนั้น จะได้รับผลค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 12,000-15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ , โบนัส รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานประกอบการนั้นๆ