ทำความรู้จักกับ ตำรวจสิ่งแวดล้อม จากจีน

เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก ด้วยความที่โลกของเราทุกวันนี้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมายจนสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของคนเราได้อย่างแน่นอน ยิ่งหากเราไม่เริ่มต้นแก้ไขกันในตอนนี้อนาคตโลกของเราต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน ด้วยความที่ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่แล้วกำลังเกิดปัญหาในเรื่องของภาวะมลพิษอย่างหนักจนทำให้ประเทศจีนต้องทำการแต่งตั้ง ตำรวจสิ่งแวดล้อม ขึ้นมา

 

รู้จักกับตำรวจสิ่งแวดล้อมจากจีน

ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ได้มีการจัดตั้งทีม ตำรวจสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาเพื่อทำการเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันพิษที่หนาทึบปกคุลมประเทศจีนอยู่ในเวลานี้ เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของคนทั่วไปเช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศจีนอยู่ในเวลานี้รวมถึงการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ในประเทศจีนก็ไม่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปมากนักในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาทางด้านหมอกควันพิษอย่างถาวร ทำให้ต้องมีการเข้มงวดกับสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังให้ผู้คนพยายามงดใช้กิจกรรมด้านถ่านหินและการเผาไหม้ต่างๆ ที่ทำให้เกิดหมอกควัน อาทิ การปิ้งย่างอาหารในสถานที่กลางแจ้ง, การจราจรที่ส่งผลให้เกิดฝุ่นควันพิษ, การเผาขยะ และกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องมลพิษของประเทศจีนในเวลานี้กำลังส่งผลอย่างหนักกับการใช้ชีวิตของประชาชนโดยแต่ละเมืองมีการเตือนภัยในระดับสีส้ม ส่วนอีกกว่า 20 เมืองในประเทศจีนก็กำลังอยู่ในภาวะระดับสีแดง ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้ต้องมีการจัดตั้งตำรวจสิ่งแวดล้อมจีนขึ้นมาเพื่อทำการดูแลควบคุมการป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมสำหรับเกิดปัญหาเรื่องหมอกควันขึ้นมานั่นเอง หน้าที่หลักของตำรวจสิ่งแวดล้อมของจีนก็คือทำหน้าที่กำกับดูแลพยายามไม่ให้ประชาชนของพวกเขาทำในสิ่งที่เกิดภาวะมลพิษและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ขึ้นมา ถือว่าเป็นการเปิดเกมรุกอีกรอบหนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการให้ประเทศจีนกลับมามีภาวะปกติเหมือนเดิม

ในเมื่อปัญหาเรื่องภาวะมลพิษเป็นปัญหาสำคัญของประเทศจีนด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ประเทศของเขาลดปัญหาเรื่องมลภาวะได้อย่างรวดเร็วที่สุด การมีตำรวจสิ่งแวดล้อมก็หวังว่าจะเป็นอีกแนวทางที่ดีในการทำให้ประเทศจีนสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไดจริง เพราะหากยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตโลกของเราคงต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นมันอาจจะสายเกินแก้ไขไปแล้วก็ได้ เมื่อไม่อยากเป็นเช่นนั้นจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา