ปัญหามลพิษทางน้ำในประเทศจีน

น้ำถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของคนเรามาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ แทบทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันจะต้องมีเรื่องของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลาไล่ไปตั้งแต่การดื่มน้ำทุกๆ วัน, การอาบน้ำ, การล้างสิ่งต่างๆ, ประโยชน์ด้านการเกษตร และประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกนานัปการ ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าน้ำคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้สามารถคงอยู่ได้อย่างปกติสุข แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำเวลานี้ต้องบอกว่ากำลังเข้าขั้นวิกฤตอย่างหนักเลยก็ว่าได้

ปัญหามลพิษทางน้ำในประเทศจีนที่กำลังวิกฤต

ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลจีนได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำว่ายังคงมีระดับที่สูงมากกว่าปกติ โดยมีการปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำในประเทศจีนไม่น้อยกว่า 30.3 ล้านตัน มีการเปรียบเทียบจากผลสำรวจของกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันแม้จะใช้เกณฑ์คำนวณที่แคบกว่าโดยไม่มีการรวมน้ำเสียด้านการเกษตร อาทิ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ตลอดจนของเสียที่มีการรั่วซึมจากบ่อฝังขยะ ได้มีการระบุปริมาณของเสียที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำมีมากกว่า 13.8 ล้านตัน ปัญหามลพิษดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศจีนที่คนจีนกำลังเผชิญปัญหาในเรื่องนี้อย่างหนัก ด้วยความที่ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่มีปริมาณการใช้น้ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย นั่นจึงทำให้มีโอกาสสูงสำหรับการเกิดมลพิษทางน้ำในเมื่อประชาชนยังไม่รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลจีนกำลังเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการด่วนแม้ว่าบ่อยครั้งที่ทางรัฐบาลจีนจะออกมาประกาศว่าสามารถลดระดับปัญหามลพิษทางน้ำได้บ้างในบางส่วนแต่สิ่งที่เราพบเห็นก็คือแม่น้ำหลายสายในประเทศจีนยังคงเกิดภาวะวิกฤติอยู่บ่อยครั้ง ปริมาณขยะในน้ำมีมาก ปริมาณของเสียในน้ำมีสูง ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แม้แต่รัฐบาลจีนที่ต้องแก้ไขปัญหา แต่เป็นประชาชนชาวจีนทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไจปัญหานี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในเมื่อภาวะวิกฤตการณ์ทางน้ำเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศจีนต้องพบเจอนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนจะต้องร่วมมือกันทำวิกฤติเหล่านี้ให้เป็นโอกาสให้ได้ การร่วมมือกันของชาวจีนถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่หลายคนเริ่มเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อทุกคนเข้าใจปัญหาก็ย่อมทำความเข้าใจกับแนวทางการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ในเมื่อน้ำคือหัวใจหลักในการดำรงชีวิตก็จำเป็นต้องทำการรักษาหัวใจดวงนี้ต่อไปให้อยู่ได้อย่างยืนยาว