ทำความรู้จักกับ ตำรวจสิ่งแวดล้อม จากจีน

...

ปัญหามลพิษทางน้ำในประเทศจีน

...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนนั้นนับเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดี เพราะประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ และทรัพยากรณ์สิ่งแวดล้อมอันมหาศาล แต่ด้วยจำนวนของประชากรที่มีเป็นจำนวนมากนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรณ์ต่างๆนั้นถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรณ์ป่าไม้ อากาศ หรือแหล่งน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรณ์ที่มีค่าเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต

WORLD ENVIRONMEN

สิ่งแวดล้อมเป็นของทุกคนต้องช่วยกันปกป้อง

รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน

- Water – Two Billion People are Dying for It!

ลดวิกฤษโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

- CO2 Kick the Habit Towards a Low Carbon Economy

การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- Slogan : When people put the environment first, development will last
Follow Me